Történelem

Kiállítás tematika

Történelem

Teleki József mint tudós elsősorban történésznek számított, ezért részben általános érdeklődésből, részben specifikusan a személyes kutatásaihoz számos történelmi témájú könyvet szerzett be.

Az egyes korszakokkal, népekkel, uralkodókkal stb. foglalkozó kortárs történettudományi munkák mellett különösen nagy hangsúlyt fektetett a források minél teljesebb körű beszerzésére, akár már megjelent kiadásokról (történetírói antológiák, oklevéltárak), akár személyes kutatás révén megtalált, még soha azelőtt nem vizsgált dokumentumokról volt szó.

Johann Michael Heineccius: De veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis
(Frankfurt–Lipcse, 1719)

Az első szisztematikus kiadvány, amely a pecséttannal (szigillográfia) mint történelmi segédtudománnyal foglalkozik. – a könyvben vizsgált források alapján készült középkori ruharekonstrukciók

MTA KIK Tört. F. 292

Teleki József fogalmazványa a Hunyadiak korához

MTA KIK Kézirattár Ms 1084

Collection complete des tableaux historiques de la révolution française (Párizs, Didot, 1798)

A francia forradalom legfontosabb eseményeiről készült metszetek gyűjteménye.
– A Bastille lerombolásának emlékünnepéről készült metszet

MTA KIK Tört F. 30