Teleki József, a tudós és akadémiai elnök

Kiállítás tematika

Teleki József, a tudós és akadémiai elnök

Az erdélyi arisztokrata család sarjaként, de Pesten született gróf a reformkor egyik jelentős alakjának tekinthető.

Politikusként Habsburg József nádor munkatársa, több vármegye főispánja, végül Erdély főkormányzója volt, míg a ’48-as forradalomban játszott szerepe miatt ki nem szorult a közéletből.

Tudósként több területen is nagy jelentőségű munkásságot fejtett ki: nyelvészként Kazinczy mellett a nyelvújítás kérdéskörének legfontosabb művét alkotta meg, történészként pedig egy olyan átfogó sorozatot írt a Hunyadiak koráról, amely mérföldkőnek számít mind a történettudomány, mind a történeti földrajz fejlődésében.

A Hunyadiak kora Magyarországon. Első kötet (Pest, 1852)

MTA KIK 527.391

A Telekiek címere

A Teleki család felújított sírkápolnája Szirákon

(a képet küldte: Debreczeni-Droppán Béla, Magyar Nemzeti Múzeum)