Érdekességek – Az illuminátusoktól az illumináltakig

Kiállítás tematika

Érdekességek
– Az illuminátusoktól az illumináltakig

A tudományosan vagy könyvtörténetileg fontos témák mellett a Teleki-gyűjteményben számos egyéb könyv is található, amelyek témája nem feltétlenül sorolható valamely tudományágba, de mind a korabeli, mind a mai olvasó számára érdekes, tanulságos vagy éppen abszurd kérdésekkel foglalkoznak.
Számos kiadvány tanúskodik például a babonák és folklorisztikus hagyományok, népi hiedelmek iránti érdeklődésről. Ehhez hasonlóak voltak a 18. században nagy népszerűségnek örvendő titkos társaságokkal, a szabadkőművesekkel, rózsakeresztesekkel és illuminátusokkal foglalkozó kiadványok.
Néhány munka a szórakozási formákról, a kikapcsolódási lehetőségekről szólt. Az ilyesfajta olvasmányok csekély számuk miatt nem változtatták meg a gyűjtemény alapvetően tudományos jellegét, de színesebbé, változatosabbá tették azt.

Michael Ranft: Tractat von dem Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern, worin die wahre Beschaffenheit derer Hungarischen Vampyrs und Blut-Sauger gezeigt (Lipcse, 1734)

A vámpírokkal kapcsolatos hiedelmeket tárgyaló kiadvány

MTA KIK Misc. O. 517

Jakob Wimpfeling: De fide concubinarum in sacerdotes. Quaestio accessoria ioci et urbanitatis in quodlibeto Haidelbergensi determinata quibusdam novis additionibus denuo illustrata (s. l., s. a.)

Tréfás írás a papok és a házvezetőnőik kapcsolatáról

MTAKIK Theol. O. 6663

Franz Xaver Von Zwack: Anhang zu den Originalschriften des Illuminatenordens (Frankfurt – Lipcse, 1787)

Az illuminátusok, titkos társaságok eredetével és működésével foglalkozó kötet

MTAKIK Misc. O. 138