Bibliák

Kiállítás tematika

Bibliák

Az alapító állomány több mint egynegyede vallási vonatkozású kiadvány; vannak köztük imádságos könyvek, prédikációgyűjtemények, teológiai szakmunkák és egyháztörténeti források egyaránt.

Kiemelkednek azonban a Biblia különböző kiadásai, amelyek nyelvüket, méretüket, korukat és értéküket tekintve a legszélesebb kört ölelik fel. Ezeket a világi ügyekkel foglalkozó Telekiek nem feltétlenül akarták vagy tudták használni, de növelték velük a könyvtár presztízsét, és később lehetővé tették az akadémikusok számára a teológiai, bibliatudományi, vallástörténeti kutatásokat.

Károlyi Gáspár: Szent Biblia, az az Istennec Ó es Wy testamentumanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent koenyvei (Vizsoly, 1590)

Károlyi Gáspár ún. Vizsolyi Bibliája, az első magyar nyelvű teljes bibliafordítás

MTA KIK RM I 2r 1/52

Biblia Pentapla, das ist: Die Bücher der Heiligen Schrift Des Alten und Neuen Testaments, Nach Fünf-facher Deutscher Verdolmetschung (s. l., 1711-1712)

Biblia Pentapla: négyféle német és egy holland fordítást párhuzamosan bemutató Szentírás

MTA KIK Theol. Qu. 7