A természet három országa – Ásványok, növények, állatok

Kiállítás tematika

A természet három országa
– Ásványok, növények, állatok

A természettudományos könyvállomány aránya a teljes bibliotéka harmincezres mennyiségéhez képest csekély ugyan, azonban így is jelentősnek és értékesnek mondható. A rendelkezésre álló külföldi szakirodalomból megtalálható volt a Telekiek könyvtárában számos korszerű ismereteket tartalmazó és modern módszereket alkalmazó természettudományos munka. A magyar nemzetiségű, vagy a korabeli Magyarország területén született, illetve hosszabb-rövidebb ideig itt dolgozó tudósok könyvei közül pedig az összes fontosabbat megvásárolták, vagy – mecénási tevékenységüknek hála – megkapták ajándékba.

Benkő, Ferenc: Magyar minerologia. Az az a’ kövek’ ‘s értzek’ tudománya. Kolo’sváratt, Nyomt. a’ Réf. Koll. Bet., 1786.
Mecénásként is kapcsolatban álltak a Telekiek az első magyar nyelvű, 1786-ban megjelent mineralógiai kiadvány szerzőjével, Benkő Ferenccel.

MTA KIK ÁsFt. O. 21.

Mitterpacher, Lajos & Piller, Mátyás: Iter per Poseganam
Sclavoniae provinciam mensibus Junio, et Julio Anno 1782
. Buda,

Typis Regiae Universitatis, 1783.

MTA KIK Utaz. Qu. 44.

Bornit ásvány Selmecbányáról. Fotó: Lantos Zoltán, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat.
A bornit ásvány nevét a gyulafehérvári születésű, nemzetközileg is elismert tudósról, a bányászat és az ásványtan szakértőjéről, Born Ignácról (1742–1791) kapta.

Pethe Ferenc: Pallérozott mezei gazdaság, mellyet a’ magyar mezei gazdaság’ tökélletesebbítésére a’ haza’ természetéhez ‘s a’ nemzet állapotjához szabva… Sopronban, Szísz Antal Jósef’ nyomtatószereivel, 1805.
A 19. század elejének jeles tudósa, a keszthelyi Georgikon egyik első tanára, Pethe Ferenc parasztságnak szánt mezőgazdasági ismereteket közlő munkája.
 
MTA KIK Gazd. O. 5/1.

Tolnay Sándor: A lovak külső szép, vagy rút termetek s hibái meg-esméréséről, és azoknak belső, s külső betegségeik orvoslásáról. Budán, A’ Magyar Kir. Universitás Betűível, 1816.

MTA KIK Gazd. O. 44.